پاورپوینت آماده اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب در جوشکاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت آماده اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب در جوشکاری :

1 9 1 تست های مخرب (DT)

در یک تست مخرب, جوش تحت خمش, پیچش و کشش قرار می‌گیرد تا از خواص مکانیکی آن اطلاعاتی به دست آید, پنج نوع اولیه اتصالات به صورت‌های زیر تست می‌شوند:

1 چکش کاری جوشهای گوشه تا زمانی که به صورت تخت در بیایند.

2 خمش جوشهای T شکل باید تست به صورت U شکل در بیایند.

3 در جوشهای T شکل باید تست به صورت عمود تا زمانی که جوش به شکل تخت دربیایند چکش کاری شوند.

4 جوشهای LAP Joint (جوش روی هم افتاده) باید چکش کاری شوند تا به حالت T شکل در بیایند.

5 جوش لبه‌ای باید باز شود و تا زمانی که به شکل U در بیاید.

به خاطر ماهیت تست مخرب, در تست‌های مخرب قطعه بلااستفاده می‌شود. امروزه تست‌های مخرب مثل تست کشش طولی و عرضی, تست خمش ریشه, تاج و کناره جوش, تست تعینن دمای انتقال از حالت نرم به ترد (nil ductility transion temperature tests), تست سقوط وزنه, تست‌های خستگی و خزش, ماکروچ, تست‌های خوردگی و آنالیز شیمیایی روی جوش‌ها, به صورت کامل انجام می‌شود.

از عیوب تست‌های مخرب می‌توان به : سرعت پایین, هزینه زیاد و دادن اطلاعاتی فقط مربوط به نمونه‌ها را قید کرد. برای اعتبار بیشتر اطلاعات به دست آمده در تست‌های مخرب می توان از روش انتخاب آماری نمونه‌های انتخابی برای تست و همچنین آنالیز آماری اطلاعات بدست آمده استفاده کرد. امروزه تست های مخرب به خودی خود برای ارزیابی کردن جوش‌ها در قطعات خیلی حساس, کافی به نظر نمی رسند. از این رو ضرورت استفاده از تست‌های غیر مخرب احساس می شود.

لینک کمکی