پاورپوینت آماده شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت آماده شرح مدار چراغ مه شکن عقب خودروی RD :

حالت سوئیچ باز

شرح مدار:

در این حالت علاوه با طی مراحل قبل این بار روشن شدن چراغهای کوچک را به همراه داریم تا جریان از پایه2B به پایه 3B که ولتاژ مثبت از خروجی کلید روشنایی صفحه نشان دهنده ها به پایه 2A جعبه فیوز و پس از عبور از فیوز F19 از پایه 5B به پایه 3B کلید چراغ مه شکن میرسد و برای روشن شدن چراغ اخطار به یک ولتاژ منفی نیاز داریم که پایه ولتاژ منفی 1B این نیاز را فراهم میکند.

از طرف دیگر برای روشن شدن چراغهای مه شکن عقب ابتدا باید چراغهای نور پایین روشن شود که برای اینکار ولتاژ ورودی از جعبه فیوز کالسکه ای از پایه 1B باعث اتصال کنتاک نور پایین میشود سپس این ولتاژ مثبت از پایه 1B به سمت پایه 5B کلید چراغ مه شکن جریان پیدا میکند.

حال با تحریک دستی کلید چراغ سوئیچ مسیر جریان را باز کرده و جریان از پایه 5B به پایه 4B کلید چراغ مه شکن مرتبط شده (پایه 1B ولتاژ منفی را فراهم میکند) و توسط سیم 201 به پایه 3B جعبه فیوز و پس از عبور از فیوز F18 از پایه 1B به سمت چراغ های عقب میرود و به ترتیب از سیمهای 203 و 202 به پایه های 3 و4 چراغهای سمت راست و چپ میرود.(منفی هر دو چراغ از منفی بدنه M050 تغذیه میشود).

لینک کمکی