پاورپوینت آماده آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت آماده آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی :

چکیده

آسیب ها و جراحات ورزشی پیشبینی شده به میزان 17 میلیون مورد در سال رخ می دهند و از هر 10 ورزشکار 8 نفر در طی دبیرستان و دانشکده آسیب دیده اند. ورزشکاران آسیب دیده ممکن است فشار, تنهایی, ترس, شوک و... را تجربه کنند. همچنین ورزشکار در جستجوی سرمربیان و کمک مربیان, مربیان و هم تیمی ها, خانواده و دوستان برای حمایت اجتماعی در طی یک آسیب دیدگی هستند. در این مبحث حالت و چگونگی اطمینان ورزشی, پژوهش حمایت اجتماعی و ارزیابی بینش ورزشی هم مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش به بررسی دو مورد ورزشکار مرد آسیب دیده دانشکده فوتبال و بیسبال با جراحت های شدید پرداخته شد.

هیچیک از شرکت کنندگان از بازگشت به بازی واهمه و ترسی نداشتند.

مدل ترکیبی واکنش روانشناسی در برابر آسیب ورزشی و فرایند توانبخشی سه بازتاب و عکس العمل روانی را ذکر کرد: ارزیابی ها و برآوردهای شناختی, عکس لاعمل های عاطفی و رفتاری.

در این مدل ارزیابی های شناختی تصور می شوند که بر واکنش های رفتاری و عاطفی در برابر آسیب ورزشی تأثیر می گذارند.

به هرحال تأثیرات جراحت بر اعتماد به نفس, خود ارزشی (عزت نفس), خود اطمینانی (خودباوری) و خودکار آمدی هنوز ناشناخته است. رشته پزشکی در این زمینه بیشترین تأثیر را بر فرایند روانشناسی جراحت ورزشی دارد.

لینک کمکی