بررسی قوانین حقوق و دستمزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی قوانین حقوق و دستمزد :

حقوق پایه :

حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی) و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد (برای کارگران قرار دادی), برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی,‌ روزانه, هفتگی و معمولاً ماهانه پرداخت می‌شود .

ساعات کار عادی :

مطابق ماده 51 قانون کار ساعت کار عادی, مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود تا به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار کارگران در شبانه روز,‌ نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. مجموع ساعت کار هر هفته از 44 ساعت نباید تجاوز کند.

ساعات کار اضافی (اضافه کاری): مطابق قانون کار, اضافه کاری باید تابع شرایط زیر باشد.

الف موافقت کارگر

ب پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

لینک کمکی