طراحی سیستم حقوق و دستمزد اداره كل تعاون استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحی سیستم حقوق و دستمزد اداره کل تعاون استان خوزستان :

فصل اول

برای گام زدن در فردای روشن من و تو نیازمند یکدیگر هستیم تا با ریسمان پرتوان اندیشه های نو , همیاری همدلی وتلاش , و توکل بر خدا پل رسیدن به فرداهای بهتر نسلها را بنیان نهیم و این مهم میسر نخواهد شد مگر با ایمان و باور به کار گروهی .

سابقه تعاون درایران :‌

تعاون در ایران از سابقه دیرینه ای برخوردار می باشد اما از لحاظ تشکیل وثبت رسمی فعالیت تعاونی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت به شیوه تعاونی در ایران قلمداد نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی وخواست به حق ملت ایران یعنی عدالت اجتماعی واقتصادی بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصادی کشور (دولتی , خصوصی, تعاونی) در قانون اساسی از جایگاه والایی برخوردار گردید قبل از تصویب قانون بخش تعاونی در سال 1370 پنج دستگاه دولتی مختلف عهده دار سامان بخشیدن تعاونیهای این بخش بودند .

طبق تبصره 1 بند 65 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به منظور انسجام وتقویت فرهنگ تعاون , سازمان مرکزی تعاون کشور , سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی ,‌مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی , بخش تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی منحل شده وکلیه پرسنل , وظایف واختیارات , تعهدات اموال ودارائیها واعتبارت آنها به وزارت تعاون واگذار گردید. این وزارت به استناد قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1371 تأسیس و شروع به کار نمود. بدین ترتیب برای اجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی در تعاونیها نظارت کرده و از فعالیت این بخش حمایت می نماید.

اهداف بخش تعاون :

بخش تعاونی پس از بخش دولتی وبرتر از خصوصی که در اصل 44 قانون اساسی به عنوان مکمل دو بخش دولتی وخصوصی شناخته شده , در صورت عزم ملی برای باور فرهنگ تعاون می تواند در عرصه و چرخه اقتصاد کشور اهداف زیر را دنبال نماید :

1 ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل

2 پیشگیری از تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص برای تحقق عدالت اجتماعی

3 پیشگیری از انحصار , احتکار , تورم واضرار به غیر

4 توسعه وتحکیم مشارکت وتعاون عمومی بین همه مردم

5 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

6 قرار گرفتن مدیریت وسرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار

7 قرار دادن وسایل کار در اختیار افراد قادر به کار ولی فاقد وسایل کار

ره آورد اقتصادی تعاونی :

تحقق عدالت اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های رشد وتوسعه بخش تعاونی همراه با عزم واراده ملی ,‌حمایت دولت های وقت برای ترغیب مردم به تشکیل تعاونیها وسرمایه گذاری به صورت مساوی

جمع آوری سرمایه های کوچک مردم برای تبدیل به سرمایه های بزرگتر به شکل تعاونی و امکان یابی فعالیت مشترک .

کاهش هزینه های تولید با همیاری وهمکاری صمیمانه اعضا و صرفه جویی و بهره برداری صحیح از امکانات ومنابع در تعاونیهای تولیدی

مبارزه با گرانی و توزیع نامناسب در تعاونیهای توزیعی به شکل خرید انبوه و ارزانتر کالا و فروش به اعضا با قیمت تأمین کننده هزینه ها

ایجاد اشتغال در زمینه های متعدد با سرمایه های متناسب با نوع تولید یا خدمات و در نتیجه کاهش نرخ بالای بیکاری در جامعه

رقابت سازنده با بخش خصوصی در جهت تأمین مصرف کنندگان , ومصالح عمومی برای جلوگیری از تورم بیشتر , اصلاح ساختار اقتصادی .

وظایف واختیارات وزارت تعاون

آموزش وترویج تعاون با تفهیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی

اجرای آن قسمت از قوانین و مقررات بخش تعاونی که مجری آن دولت می باشد و نظارت بر حسن اجرای آنها

ایجاد تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتهای تولیدی تعاونیها

ایجاد زمینه های همکاری وتعاون بین تعاونیها, همچنین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی

تشویق وهدایت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور به همکاری , مشارکت در تأسیس وگسترش , بازسازی ونوسازی تعاونیها

لینک کمکی