تحقیق مخازن بذر - بانک بذر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق مخازن بذر (بانک بذر)

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 27

تحقیق مخازن بذر - بانک بذر
فهرست و پیشگفتار

مخازن بذر ذخیره علفهای هرز می‌باشند که تحت شرایط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند.

مخازن بذر ذخیره علفهای هرز می‌باشند که تحت شرایط مطلوب ممکن است با جوانه زدن سر از خاک درآورده با چغندرقند رقابت کنند. این مخازن در اکثر خاک‌های زراعی حاوی مقدار زیادی از علفهای هرز هستند که تعداد آنها از 4100 تا 13700 عدد بذر در متر مربع تغییر می‌کند. تعداد و ترکیب بذر علفهای هرز در هر خاکی متفاوت است ولی رابطه نزدیکی با شرایط آب هوایی, خاک, ‌نوع کشت, آماده نمودن زمین و عملیات مدیریت علفهای هرز دارد.
مخازن بذر دارای بذرهایی با سنین متفاوت هستند. طول عمر بذر بر اثر دفن شدن در خاک یا پوشیده شدن توسط بقایای گیاهی افزایش می‌یابد. تعیین تعداد گونه‌ های علف هرز سالیانه مزارع و تشخیص قوه نامیه بذرهائی که نزدیک به سطح زمین قرار دارند به مدیریت علفهای هرز بستگی دارد. ..
● طول عمر بذر
● تولید بذر
● زمان جوانه زدن
روشهای تکثیر گیاهان
تکثیر جنسی گیاهان
فرآیند زایشی گیاه
تشکیل بذر
جوانه زدن بذر
مزایای ازدیاد جنسی
تکثیر غیر جنسی گیاهان
روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان
قلمه زدن:
خوابانیدن شاخه:
پیوند زدن:
ازدیاد بوسیله ساختارهای رویشی:
ریزازدیادی:
مزایای تکثیر غیر جنسی گیاهان
معایب ازدیاد غیر جنسی گیاهان
«پیوند زدن»
تاریخچه پیوند
سیرتحولی پیوند
نقش پیوند و اهداف آن
انواع مختلف پیوندها پیوندهای جوانه
قلمه زدن
روشهای مختلف قلمه زنی
قلمه علفی
قلمه نیمه خشبی
قلمه خشبی
قلمه برگ
قلمه ریشه
حالت فیزیولوژیکی قلمه‌ها
روابط هورمونی با ریشه زایی
تکثیر به لیمو
جنسی:
غیر جنسی:
روش های بذر کاری
روغن دارچین لارو حشرات را از بین می برد
شکل لارو


لینک کمکی