مقاله كاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود مقاله کاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق ها

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 34

مقاله کاهش فقر در ایران چالش‌ها و افق ها
فهرست و پیشگفتار

برقراری عدالت اجتماعی مستلزم تحقق امنیت اقتصادی, اجتماعی و سیاسی, افزایش امید به آینده در مردم و تأمین معاش و حفظ هویت آحاد جامعه است. به این منظور مطالعه وضعیت فقر و تدوین برنامه‌هایی به منظور کنترل کاهش آن از اهمیت بسیار برخوردار است.
در نظام‌های اقتصادی مختلف, الگوهایی برای مبارزه با فقر و کاهش آن پیش بینی شده است. الگوی سوسیالیستی, الگوی توسعه انسانی, الگوی کلاسیک و الگوی نئوکلاسیک, همه با سخن‌های متفاوتی به پدیده فقر و راه‌حل کنترل و کاهش آن پرداخته‌اند. در ایران تحت تأثیر این الگوها, برنامه‌های متفاوتی به منظور کاهش فقر و نابرابری مطرح شده و به اجرا گذارده شده است اما هیچ یک تاکنون موفقیت قابل‌توجهی نداشته‌اند. مقاله حاضر ضمن بررسی این تجارب و نقاط قوت و ضعف آن‌ها ملاحظاتی را در طراحی و اجرای برنامه‌های کاهش فقر مطرح می‌کند.
کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه, ایران, برنامه چهارم توسعه, توسعه هزاره, فقر
مقدمه
حضرت علی(ع) به پسرش محمد حنفیّه سفارش کرد: ای فرزند, من از فقر بر تو هراسناکم, از فقر به خدا پناه ببر, که همانا فقر, دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان می‌کند و عامل دشمنی است. (نهج‌البلاغه, 1381: 705 ـ حکمت 319)
تأمین نیازهای اصلی جمعیت کشور گامی مهم در جهت برقرار عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. این نیازها به سه بخش عمده تقسیم می‌گردند:
الف) برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی در ابعاد اقتصادی, اجتماعی و سیاسی...
1) مبانی نظری: کاهش فقر در الگوهای توسعه
1-1) الگوی کلاسیک
2-1) الگوی مبتنی برسوسیالیسم (مارکسیستی ونئومارکسیستی)
3-1) الگوی سازمان‌های جهانی (بانک جهانی و سازمان ملل)
4-1) الگوی توسعه انسانی
5-1) الگوی نئوکلاسیکی
2) کاهش فقر از دیدگاه اهداف توسعه هزاره (MDG: Millennum Development Goals)
جدول1: وضعیت اهداف توسعه هزاره در یک نگاه
جدول 2: ظرفیت نظارت وارزیابی آرمان‌های اهداف توسعه هزاره
3) برآورد حجم فقر و تفاوت آن در استان‌های کشور
جدول 3: حجم جمعیت آسیب‌پذیر درسال 1351: کمبود تغذیه‌ای در سطوح مختلف
جدول 4: خط فقر و درصد زیر خط فقر در فاصله سال‌های 1362-1373
جدول 5: جمعیت شهری و روستایی زیر خط فقر در دوره 76-1369
جدول 6: برآورد درصد خانوارهای زیر خط فقر بر اساس نیاز به 2300 کالری طی سال‌های 82-1380 (درصد)
جدول 7: نرخ فقر به تفکیک استان و منطقه, 1379
4) کاهش فقر در قوانین و مصوبات مختلف کشور و بررسی‌های مرتبط با این قوانین
الف) تأمین نیازهای اساسی:
5) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری


لینک کمکی