پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک :

این پرسشنامه کامل و جامع که در چند پایان نامه و طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته شده است از منظر عوامل ساختاری, سیاسی و حقوقی,اقتصادی و تجاری,اجتماعی و فرهنگی به بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک می پردازد. طیف بکارفته در این پرسشنامه لیکرت 5 گزینه ای است.


لینک کمکی