پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز :

این پرسشنامه بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی پارسونز (AGIL) طراحی و تدوین شده است و شامل 4 مولفه انطباق – کسب هدف – یگانگی – حفظ الگوها در قالب 28 سوال است.

1. نوآوری = انطباق

2. تعهد سازمانی = کسب هدف

3. رضایت شغلی = یگانگی

4. سلامت سازمانی (روحیه) = حفظ الگوها


لینک کمکی