پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن :

پرسشنامه پیش رو دارای 25 سوال 5 گزینه ای با گزینه های بسیار زیاد, زیاد, تا اندازه ای,کم و بسیار کم است. این پرسشنامه براساس مدل هاکمن و اولدهام تدوین شده است. این پرسشنامه براساس 5 مشخصه کلیدی که می تواند برای توصیف انگیزه بالقوه یک شغل بکاربرده شود طراحی شده است. این مشخصات عبارتند از: تنوع مهارت ها, هویت وظیفه, اهمیت وظیفه, استقلال و بازخورد.


لینک کمکی