تحقیق آداب فتوى و مفتى و مستفتى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق آداب فتوی و مفتی و مستفتی

نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 49
تحقیق آداب فتوی و مفتی و مستفتی
فهرست و پیشگفتار

مقدمه :
در این باب از مطالبی یاد می کنیم که دارای ارزش و اهمیت زیادی است ؛ زیرا موضوع فتوی , باب وسیع و گسترده ای است (که مطالب فراوانی در زمینه آن وجود دارد). و لذا قبل از ورود در بحث مذکور, مقدمه زیر را می آوریم (تا اهمیت مسئله فتوی روشن گردد):
باید دانست مسئله ((افتا )) یعنی صادر کردن حکم و فتوی , از مسائل بسیار مهم و پرمخاطره و در عین حال دارای پاداش بزرگ و فضیلت فراوان , و موقعیت شکوهمند و گرانقدری است ؛ زیرا مفتی و مجتهدی که حکم و فتوی صادر می کند, وارث انبیا و پیغمبران است , و می خواهد به ادا یک تکلیفی که واجب کفائی است قیام نماید؛ ولی در معرض خطا و لغزش , و مواجه با خطر می باشد؛ لذا گفته اند:
(( ((المفتی موقع نائب من الله تعالی )) ))
کسیکه فتوی و حکم برای مردم صادر می کند توشیح گری است که دارای مقام نیابت الهی می باشد.
لذا باید بنگرد که چه می گوید, و باید در گفتار خود عمیقا دقت نماید. درباره فتوی و آداب آن و لزوم درنگ اندیشمندانه و احتیاط و پرهیز کردن در آن , آیات و اخبار و آثاری وارد شده است که بخش های جالب و گزیده هائی از آن ها را در زیر یاد می کنیم...
الف - آیات قرآنی راجع به صادر کردن حکم و فتوی :
ب - احادیث مربوط به فتوی :
ج - گفتار بزرگان دین درباره حساس بودن مسئله صدور فتوی :
شناخت احکام شرعی
نوع دوم : احکام و آداب مفتی
1- تحصیل زمینه های افتا و اجتهاد, واجب کفائی است
2- اعتدال مزاجی و روانی مفتی در حین فتوی دادن
3- وظیفه مفتی و مستفتی به هنگام تغییر را ی مفتی
4- آیا در مورد حوادث مشابه و متعاقب , لازم است در فتوی تجدید نظر شود؟
5 - باید مفتی به طرز تعبیر مراجعان آشنا باشد
نوع سوم : در آداب فتوی و صادر کردن حکم
1- اختیار مفتی در ایراد پاسخ کتبی و شفاهی به استفتاآت
2- بیان مفتی باید صحیح و قابل فهم توده مردم باشد
3- پاسخ اجمالی و یا تفصیلی به سؤالات استفتا کنندگان
4- رعایت ترتیب در پاسخ به سؤ الات متعدد
5 - سؤ ال و استفتا نباید به خط مفتی باشد
6- هماهنگی پاسخ با پرسش سائل
7- رفق و مدارا با استفتا کننده در تفهیم جواب مسئله
8 - ضرورت دقت مفتی در مطالعه نامه استفتا
9- اصلاح و جبران لغزشها و کمبودهای موجود در نامه استفتا
10- مشورت با حاضران درباره محتوای نامه استفتا
11- باید پاسخ نامه استفتا از لحاظ خط و نگارش , واضح باشد
12- باید در پاسخ نامه استفتا تجدید نظر نمود
13- محل نگارش پاسخ در نامه استفتا
14- دعا و نیایش بدرگاه خداوند متعال به هنگام افتا و صادر کردن حکم
15- چه عباراتی را باید بر آغاز و پایان جواب نامه استفتا افزود؟
16- فتوی را باید با مداد نوشت
18- حزم و احتیاط و عدم سراسیمگی در پاسخ به استفتا
20- باید پاسخ استفتا , هوشمندانه نگارش شود تا مستفتی نتواند در آن دستکاری نماید
21- عدم توسل به حیل شرعیه و لزوم راه گشایی در برابر مشکلات مستفتی
22- موقع شناسی مفتی بهنگام فتوی
23- رعایت نوبت در پاسخ به استفتاآت
24- کیفیت جبران و تدارک پاسخهای نادرست مفتیان دیگر در نامه استفتا
25- کیفیت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد
26- ذکر دلیل فشرده فتوی و تا کید و تشدید در پاسخ , در موارد مناسب
نوع چهارم : در احکام و آداب و مشخصات مستفتی
1- صفات و مشخصات مستفتی .
2- ضرورت فحص و تحقیق و از مفتی و مجتهد جامع الشرائط
3- انتخاب مفتی و مرجع تقلید در صورت تعدد مراجع و مفتیان
4- آیا تقلید از مجتهد میت جائز است ؟
5 - آیا مقلد و مستفتی در مورد هر مسئله جدیدی از لحاظ انتخاب مرجع تقلید آزاد است؟
6- آیا درباره یک مسئله که در دو موقع اتفاق می افتد باید استفتا را تجدیدنمود؟
7- راه آگاهی و اطمینان به فتوای مجتهد
8 - رعایت ادب و نزاکت در حین سؤ ال و استفتا از مجتهد
9- کیفیت فراهم آوردن خطوط جوابیه مجتهدان بر روی نامه استفتا
10- اهمیت کیفیت نگارش نامه استفتا
11- دعا به مجتهد هنگام نگارش نامه استفتا


لینک کمکی