تحقیق قانون اساسی افغانستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

دانلود تحقیق قانون اساسی افغانستان
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 56

تحقیق قانون اساسی افغانستان
فهرست:
فصل اول
دولت
فصل دوم
حقوق اساسی و وجایب اتباع
فصل سوم
رئیس جمهور
فصل چهارم
حکومت
فصل پنجم
شورای ملی
فصل ششم
جرگه بزرگ (لویه جرگه)
فصل هشتم
اداره
فصل نهم
حالت اضطرار
فصل دهم
تعدیل
فصل یازدهم
احکام متفرقه
فصل دوازدهم
احکام انتقالی

پیشگفتار

فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان, دولت جمهوری اسلامی, مستقل , واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.
ماده دوم:
دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان , دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم :
درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:
حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون, تاجک, هزاره , ازبک, ترکمن, بلوچ, پشه یی , نورستانی, ایماق , عرب , قرغیز, قزلباش, گوجر, براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد...لینک کمکی