پرسشنامه اشتیاق شغلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه اشتیاق شغلی :


شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد


لینک کمکی